Удължаване на срока за кандидатстване в Международна търговска конференция за електроника, металообработка, кабели, гума, пластмаса, оборудване, услуги, логистика и опаковки, която ще се проведе на 24 ноември 2016 г. в RIN Grand Hotel, гр. Букурещ, Румъния

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“ Ви информираме, че ИАНМСП  удължава срока за подаване на документи за участие в Международна търговска конференция за електроника, металообработка, кабели, гума, пластмаса, оборудване, услуги, логистика и опаковки, която ще се проведе на 24 ноември 2016 г. в RIN Grand Hotel, гр. Букурещ, Румъния, до 17 ноември 2016 г. (включително).

Комплектите документи за кандидатстване, публикувани на интернет страницата на ИАНМСП, както и Правилата за кандидатстване за участие в проявата остават валидни и могат да бъдат намерени на следния адрес: https://www.sme.government.bg/?p=35022

За допълнителна информация може да се обръщате към следните лица за контакт:

Лица за контакт Телефон E-mail:
г-жа Мирела Тасева 02/ 940 79 83 m.tasseva@sme.government.bg
г-н ТраянТрендафилов 02/ 940 79 81 t.trendafilov@sme.government.bgСтраницата е редактирана последно на: 26.11.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube