Пет компании представят България на изложение в Швейцария


България участва за втори път с щанд на международния панаир за поддоставки за индустрията SWISSTECH, който се провежда в Базел, Швейцария от 15 до 18 ноември 2016 г. Участието се организира от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). На щанда са представени пет малки и средни фирми. Компанията ЕМЕ АД, Смолян произвежда контактни и комутационни елементи за електротехническата промишленост, радиотехниката, електрониката и битовото машиностроене. „Хидроинвест консулт“ ООД показва хидравлични цилиндри. „Eл Пи Ес Инженеринг“ ЕООД се представя с детайли и резервни части за хранително-вкусовата промишленост, химическата индустрия, металургията, енергетиката и др. „ПРОКС-2“ ООД произвежда детайли с газово рязане, които намират приложение както като заготовки за последваща обработка, така и за заваръчни детайли в големи конструкции като мотокари, шасита, вагони, складова техника и др. „ВРМ Автотехнологии“ извършва механична обработка на детайли по поръчка на клиента.

SWISSTECH e най-значимото събитие в Швейцария в областта на поддоставките – от суровини и детайли от метал и пластмаси до комплексни съоръжения. Паралелно ще се състои панаирът за машиностроене PRODEX 2016. Двете събития се провеждат на две години и събират около 53 000 бизнес посетители, над 20% от които идват от чужбина. Участието дава много добра възможност за създаване на директни контакти с производители и дистрибутори, обмен на добри практики и запознаване с най-новите тенденции.

Българското участие е по проект №BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана чрез Европейския фонд за регионално развитие.

1 2

Страницата е редактирана последно на: 17.11.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube