Е-търгове за мазут в Грузия

Министерството на финансите на Грузия обявява електронни търгове за мазут тип М-100. Търговете стартират на 1 ноември и приключват на 30 ноември 2016 г. Информацията е предоставена от Посолството на Грузия в България.

Условията за провеждане и участие в търговете са публикувани на следния интернет адрес: www.eauction.ge. Фирмите могат да получат допълнителна информация и на тел. +995 32 2601 601 (hotline), Service Agency of the Ministry of Finance of Georgia.

Писмо на Министерството на финансите на Грузия
Страницата е редактирана последно на: 19.11.2021Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: