Процедура Договаряне без предварително обявление “Надграждане и разширяване на уеб базираната информационна система за обслужване и вътрешна комуникация между българските служби по търговско-икономически въпроси в чужбина /СТИВ/ и ИАНМСП”

Решение

Техническа спецификация

Техническо предложение

Ценово предложение

Протокол за направените предложения и постигнатите договорености с Айсиджен Корпорейшън ЕООД, ЕИК 123503218

Договор


Решение за определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Надграждане и разширяване на уеб базираната информационна система за обслужване и вътрешна комуникация между българските служби по търговско-икономически въпроси в чужбина /СТИВ/ и ИАНМСП”


Официално становище по осъществявания от АОП предварителен контрол за законосъобразност съгласно чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП на процедура с предмет: “Надграждането и разширяване на уеб базираната информационна система за обслужване и вътрешна комуникация между българските служби по търговско-икономически въпроси в чужбина /СТИВ/ и ИАНМСП”


Решение за откриване на процедура

Решение

Покана за участие в процедура на договаряне без предварително обявление

Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложител

Техническа спецификация

Проект на договор

 

 

 
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube