Информация за обекти, подлежащи на приватизация в Азербайджан

В посолството на Р България в Баку е получена информация за процеса на приватизация на държавната собственост в Азербайджан.

Българските компании могат да се осведомят за обектите, които подлежат на приватизация, от специализирания портал на Държавния комитет по въпросите на собствеността.

Подробности по приватизационния процес могат да се намерят и в приложения материал
Страницата е редактирана последно на: 28.11.2016

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: