Представяне в Япония на индустриални иновации от български компании

В Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия постъпи информация относно проявен интерес от LC Innoconsult International към български индустриални иновации, които да бъдат предложени за комерсиализация в Япония.

Проектът е  възложен от „Центъра за индустриално сътрудничество ЕС-Япония“ с фокус върху японското и европейското лицензиране и трансфер на технологии, технологично и регулаторно сътрудничество. Очаква се чрез идентифициране на индустриални технологии, разработени в ЕС, но с все още ниско международно представяне, те да се превърнат в обект на бъдещо сътрудничество, трансфер или лицензиране в Япония.

Очаква се всяка страна да предложи от 3 до 5 технологии чрез попълване на приложените апликационни формуляри, като няма ограничения във фазата на развитие на предлаганите проекти – ще бъдат разглеждани и проекти в начален етап на развитие.

Попълненият формуляр следва да се изпраща директно на организаторите – eu-jap@lcinnoconsult.com, с копие до българското посолство в Токио – Embassy.Tokyo@mfa.bg или g.kostov@mi.government.bg

Крайният срок за подаване на документи за участие е 12 декември 2016 г. 

Приложение:

Апликационни формуляри.

 
Страницата е редактирана последно на: 12.12.2016

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: