ПОКАНА за участие в конкурс за избор на одитори за попълване на състава на Звеното за контрол при Националния иновационен фонд.

ПОКАНА за участие в конкурс за избор на одитори за попълване на състава на Звеното за контрол при Националния иновационен фонд.

Приложение 1 – Формуляр за участие в конкурс за избор на одитори за попълване на състава на Звеното за контрол при Националния иновационен фонд

Приложение 2 – Декларация по образец, удостоверяваща изпълнение на изискванията по буква „В.“ на т. I от Поканата

Приложение 3 – Декларация по образец, удостоверяваща изпълнение на изискванията по т.2-т.4, буква „А.“ на т. I от Поканата

Приложение 4 – Списък за установяване професионален опит на кандидата за участие в конкурс за избор на одитори за попълване на състава на Звеното за контрол при Националния иновационен фонд.

Срок за подаване на документи за участие в конкурса за избор на одитори за попълване на състава на Звеното за контрол при Националния иновационен фонд по схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания”- 21.12.2016 г.
Страницата е редактирана последно на: 03.07.2019
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube