Програма „Зелен портал на ЕС към Япония“

Програма „Зелен портал на ЕС към Япония“ е инициатива на ЕС, чиято цел е да подпомогне МСП в стремежа им към установяване на трайни бизнес отношения на труднодостъпни пазари. В нейните рамки се организират посещения в рамките на едноседмични мисии в Япония с цел определяне на обхвата и обема на пазара, както и предоставяне на консултации и осигуряване на  логистична и финансова подкрепа на бизнеса.

Програмата е предназначена за компании от ЕС, работещи в специфични отрасли, като в предстоящия работен цикъл ще се съфинансират и организират бизнес мисии, свързани с макро секторите строителство, строителни технологии и материали; енергия и ВЕИ; околна среда; здравеопазване и медицинско оборудване; компоненти, части и услуги за железопътна индустрия. Предвижда се за следващия тригодишен период организирането на 12 търговски мисии, всяка от които с до 40 компании-участници от ЕС.

Заинтересованите български компании, които имат интерес за участие, е необходимо да отговарят на следните изисквания:

  • фирмена история от поне 5 години и предоставяне на финансови резултати за 3 годишен период;
  • изцяло или мажоритарно собствеността да бъде с произход ЕС;
  • фирмено седалище в ЕС;
  • да развиват дейност в поне един от изброените по-горе сектори;
  • наличие на разработен солиден план за навлизане в японския пазар.

Допълнителна информация относно участието, както и списък с примерни секторни изложения в Япония в периода 2017-2018 г. може да откриете в приложената презентация. Пълен списък с провежданите изложения е достъпен на следния линк: https://www.jetro.go.jp/en/database/j-messe.

 
Страницата е редактирана последно на: 10.01.2017

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: