Възможности за участие на български предприятия в проекти, свързани с модернизацията на Узбекистан

От Посолството на Узбекистан в Кралство Белгия е предложено България да се възползва от възможността за участие в модернизацията на Узбекистан, чрез включване на български фирми в проекти, свързани с развитие и осъвременяване на инфраструктурата, продажба на държавни предприятия и модернизация и диверсификация на индустрията.

Подробна информация по посочените три области, разпределение по теми и сектори е публикувана на следния адрес: www.uzinfoinvest.uz

Информацията може да бъде изтеглена и оттук.
Страницата е редактирана последно на: 19.11.2021Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: