Организиране на Българо-ирански бизнес форум, 28.02.2017 г., София Хотел Балкан, гр. София


По повод посещението на иранска бизнес делегация в страната в периода 27.02–03.03.2017 г. и изявен интерес на иранските бизнес среди към установяване на сътрудничество с български предприятия, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организира Българо-ирански бизнес форум с провеждане на двустранни срещи, който ще се проведе на 28 февруари 2017 г. (вторник) в гр. София, „София Хотел Балкан“ (бивш хотел Шератон).

Форумът ще бъде открит от г-н Теодор Седларски, министър на икономиката на Република България. Участие в официалната част ще вземат представители на българските институционални среди, ангажирани с насърчаване на двустранното икономическо сътрудничество. Целта на бизнес визитата е да бъдат активизирани търговско-икономическите отношения между Република България и Ислямска република Иран, да бъдат разкрити нови възможности за търговско сътрудничество и партньорство в рамките на МСП, както и да бъдат проучени нови пътища за двустранни инвестиции в съответните държави.

Иранската бизнес делегация включва представители в областта на машиностроенето, електротехниката, ИКТ и услугите. С цел ускоряване развитието на двустранни бизнес отношения, от страна на представителите на иранския бизнес е изявено желание за запознаване с дейността на българските предприятия на място и посещения на производствени бази на територията на страната.

ИАНМСП отправя покана към заинтересовани български фирми и организации за участие във форума. При интерес, следва да изпратите попълнена регистрационна форма, в срок до 24.02.2017 г. на e-mail: s.zapryanova@sme.government.bg или m.gerganska@sme.government.bg. При наличие на интерес към осъществяване на посещение на място от страна на членове на иранската бизнес делегация, моля същото да бъде отбелязано в регистрационната форма

Допълнителна информация можете да получите от г-жа Светла Запрянова на телефон: 02/940 79 75 и г-жа Милла Герганска – 02/940 79 70.

Българо-иранският бизнес форум се организира в изпълнение на дейност 3 на проект № BG16RFOP002-2.003-0002 „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и чуждестранни купувачи“, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е от осигурено от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Приложения:

 

Страницата е редактирана последно на: 14.02.2017
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube