Тръжна процедура за строителство на ветрова електроцентрала в Грузия

В СТИВ-Тбилиси е получена информация за обявена тръжна процедура от Държавния фонд за развитие на енергетиката на Грузия (GEDF) за строителство на ветрова електроцентрала с мощност 159 MBт.

Площадката се намира в района на гр. Зестафони, регион Емерития.

Краен срок за подаване на документи за участие в инвестиране и строителство на обекта – 20 февруари 2017 г.

Технически параметри:

  • Мощност – 150 МВт
  • Производствена мощност – 478,2 млн. кВт. ч.
  • Турбини – 50 бр.х3 МВт
  • Инвестиционна стойност на проекта – 227 млн. щ. д.

Подробна информация за процедурата може да се намери на следния линк: http://gedf.com.ge/en/georgian-energy-development-fund-announces-selection-of-investor-for-devepolment-of-zestaponi-wpp-project/.
Страницата е редактирана последно на: 19.11.2021Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: