Българо-корейска конференция „Обмен на знания България – Корея” София Тех парк, 9-ти март 2017 г.

loga-3-obr

В рамките на стратегическото двустранно сътрудничество между Корея и България програмата „Обмен на знания“ (Knowledge Sharing Programme) в периода 2016 – 2017 г. са реализирани проекти в областта на изследователската и иновативна дейност, стоковите пазари и дейността на малките и средни предприятия (ИАНМСП), по който партньори от българска страна са Изпълнителната агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия, Министерството на образованието и науката и Институтът за икономически изследвания при Българската Академия на науките, а от корейска – Корейският институт за развитие.

ИАНМСП е организатор на заключителната конференция, на която ще бъдат представени и дискутирани резултатите от реализацията на програмата. Целта на конференцията е да се представи корейският опит в областта на иновациите, като се предостави възможност за създаване на преки бизнес контакти и се създадат условия за внедряване на добри производствени и търговски практики, трансфер на знания и технологии.

В рамките на заключителната конференция се предвижда да бъдат представени и дискутирани резултатите в трите основни области на програмата, които са предвидени като

три панела:

Панел 1: Управление, функциониране и инструменти за финансиране на Новата агенция за насърчаване на изследванията и иновациите;

Панел 2: Съживяване на капиталовия пазар в България след кризата: уроците от корейския опит;

Панел 3: Насърчаване на българските малки и средни предприятия към стратегии за повишаване на конкурентоспособността им: укрепване на ИАНМСП в областта на подкрепа на иновации и интернационализация.

В конференцията ще вземат участие Министърът на образованието и науката проф. Николай Денков, Министърът на икономиката доц. д-р Седларски, Негово превъзходителство посланикът на Република Корея в България г-н Шин Бу-нам, корейски и български експерти по проекта, както и представители на министерства, бизнеса и научните среди.

Конференцията ще се проведе на 09.03.2017 г. (четвъртък) от 13:00 ч. до 17:30 ч. в София Тех парк. Регистрацията за събитието започва от 12:30 ч.

При интерес за участие в конференцията, следва да изпратите попълнена регистрационна форма, в срок до 06.03.2017 г. на e-mail: n.georgieva@sme.government.bg и e.ivanova@sme.government.bg

Работен език на мероприятието – английски.

Участието в конференцията е безплатно. 

 

Допълнителна информация можете да получите от г-жа Николина Георгиева на телефон: 02/940 79 77 и г-жа Евелина Иванова на телефон 02/940 79 78.

 

Приложения:
Страницата е редактирана последно на: 28.02.2017
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube