Удължаване на срока за кандидатстване в Специализирана международна конференция Startup Camp 2017, в периода 07-08.04.2017 г., в гр. Берлин, Германия

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“ Ви информираме, че ИАНМСП удължава срока за подаване на документи за участие в Специализирана международна конференция Startup Camp 2017 (https://scb17.de), в периода 07-08.04.2017 г., в гр. Берлин, Германия до 24 март 2017 г. (включително).

Специализираната международна конференция Startup Camp 2017 е част от едно от най-значимите събития в Европа, което събира на едно място предприемачи, инвеститори, потенциални партньори и студенти. В предстоящото издание се предвижда участието на 150 международни лектори и над 1000 международни участника, включително представители на фондове за рисков и частен капитал, стартъп акселератори, бизнес ангели и други съгласно Програмата. Организатор на проявата е Федералната Асоциация на германските стартъпи (Bundesverband Deutsche Startups e.V.). Нейната мисия е да свързва учредители, стъртъпи и инвеститори за създаване на широка мрежа. Към декември 2016 г. Асоциацията има 650 членове, включително стартиращи компании, студентски предприемачи и големи корпорации.

В предстоящото издание, България е определена за страна-партньор и е отправена покана за официално участие на доц. Теодор Седларски, Министър на икономиката на Република България, г-жа Бригите Циприс, Федерален Министър на икономиката и енергетиката на Германия и други ключови личности от икономическата и политическа сцена на двете страни.

На Специализираната международна конференция Startup Camp 2017 могат да вземат участие до 25 български предприятия, които да представят своите продукти и услуги, да осъществят преки контакти с потенциални клиенти, да срещнат бъдещи служители, да се свържат с инвеститори, както и много други възможности.

Информация, Правила и документи за кандидатстване в Специализираната международна конференция Startup Camp 2017 са публикувани на интернет страницата на ИАНМСП, остават валидни и могат да бъдат намерени на следния адрес: https://www.sme.government.bg/?p=36283

За допълнителна информация може да се обръщате към следните лица за контакт:

г-жа Мирела Тасева, тел.: 02/ 940 79 83, e-mail: m.tasseva@sme.government.bg и/или

г-жа Тереза Мутафова, тел.: 02/ 940 79 88, e-mail: t.mutafova@sme.government.bg
Страницата е редактирана последно на: 26.07.2017
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube