Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ИАНМСП

Покана

Приложение № 1 Техническа спецификация

Приложение №2 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Проект на договор


Доклад

Протокол 1/06.04.2017

Протокол 2/19.04.2017

Протокол 3/02.05.2017

Решение

Договор за доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ИАНМСП


Допълнително споразумение към договор за доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ИАНМСП

Допълнително споразумение към договор за доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ИАНМСП, изменен с допълнително споразумение


Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

 

 

 

 
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube