Провеждане на бизнес форум и контактна борса в рамките на WEBIT FESTIVAL EUROPE 2017, 25-26.04.2017 г., София Тех Парк, гр. София


„Нарастващата дигитализация и свързаност променят цялата индустриално-производствена верига, а глобалният обем от данни стремглаво се увеличава“, това обяви изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) Мариета Захариева при откриването на международния форум „Съвременният бизнес в дигиталната епоха“. Форумът се организира от ИАНМСП в рамките на Webit Festival Europe 2017 г. в гр. София. „Нашата институция вече е в „Индустрия 4.0“ и ние сме първата държавна администрация в България, която внедрява дигиталните технологии в работата си. За целта изграждаме дигитална платформа на българската икономика, която ще свързва пряко нас с бизнеса и световните пазари“, подчерта Захариева.

„Пазарните изследователи очакват, че благодарение на индустриалната автоматизация, световните продажби в тази сфера ще се увеличат от около 160 милиарда евро за 2013 г. до приблизително 195 милиарда евро до 2018 г. В резултат на Индустрия 4.0 в бъдеще милиарди машини, системи и сензори по света ще комуникират и ще обменят информация помежду си. Това не само ще позволи на компаниите да увеличат ефективността на производството си, но и ще им даде по-голяма гъвкавост, когато става въпрос за адаптиране на производството към изискванията на пазара“, каза Мариета Захариева.

„България, която има десетилетен опит в електрониката, в развитието на информационните и комуникационните технологии, днес може с гордост да заяви, че стъпвайки върху своя опит и използвайки своя потенциал има един работещ, растящ, ориентиран към износа сектор на информационните и комуникационните технологии“, обяви министърът на икономиката Теодор Седларски, който откри форума. „Секторът е сред най-динамично развиващите се в българската икономика и основен двигател за разкриване на нови и висококвалифицирани работни места в страната. Той генерира 4,5% от общата брутна добавена стойност (БДС) в икономиката ни, а 73,3% от наетите в него са на възраст под 40 години“, каза той.

„Агенцията за малки и средни предприятия подмага бизнеса в дигиталния свят чрез разработването и предстоящото пускане в действие на уеб платформа, която ще улеснява комуникацията между бизнеса и администрацията в лицето на Агенцията, Министерството на икономиката и на служителите от Службите по търговско-икономическите въпроси (СТИВ) в чужбина“, обясни още Мариета Захариева. Платформата ще предоставя технологични инструменти за осигуряване на повече пазари и по-голям ръст на износа на компаниите. Българските търговски представители в чужбина ще имат постоянен достъп до централизиран дигитален информационен регистър на българските малки и средни предприятия, от всяка локация и от различни мобилни устройства, а системата ще има възможност автоматично да известява при потенциален интерес към компания, както от България, така и от чужбина. По този начин ще се оптимизира работата на търговските представители чрез дефиниране на конкретни цели за изпълнение, пряко свързани със стратегическите цели за увеличаване на износа на българските малки и средни предприятия.

На територията на Палатата на България в София Тех Парк, на 25 и 26 април 2017 г. се проведе двудневна Контактна борса с участието на български и чуждестранни фирми, международно признати лектори от научно-изследователските среди и бизнеса, както и беше осигурена възможност за представяне на български ИКТ и StartUp компании.

В качеството си на ексклузивен партньор тази година на WEBIT.FESTIVAL EUROPE 2017 и като своеобразно продължение на форума от предходния ден, на 26 април, Агенцията организира и успешно проведе Кръгла маса с дискусионен панел на тема „Възможности за дигитализация на българския бизнес и интегриране на стартъп компаниите“ с участието на университетски преподаватели, представители на ИКТ компании и бизнес обединения. В последвалия Bulgaria Digital Summit, организиран съвместно с WEBIT FESTIVAL, присъстващите отново бяха провокирани от новостите и необятните възможности на съвременния дигитален пазар и предизвикателствата при разпространение на информацията от всякакъв тип.

Събитията са организирани с подкрепата на проект № BG16RFOP002-2.003-0002 „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и чуждестранни купувачи“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Всички презентации, представени в Палатата на България в рамките на WEBIT FESTIVAL EUROPE 2017, може да откриете на следните линкове:

Bulgarian ICT companies

Bulgarian StartUp companies

Bulgaria Digital Summit

1     3

20170426_135438     20170426_113423

 

 

 

 

Страницата е редактирана последно на: 04.05.2017
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube