Удължаване на срока за кандидатстване в Международното изложение за корабостроене Europort 2017, 7-10.11.2017 г., Ротердам, Холандия


Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект № BG16RFOP002-2.003-0001  „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“ Ви информираме, че ИАНМСП  удължава срока за подаване на документи за участие в Международното изложение за корабостроене Europort 2017, 7-10.11.2017 г., Ротердам, Холандия, до 02 юни 2017 г (включително).

Комплектите документи за кандидатстване, публикувани на интернет страницата на ИАНМСП, както и Правилата за кандидатстване за участие в проявата остават валидни и могат да бъдат намерени на следния адрес: https://www.sme.government.bg/?p=36712

За допълнителна информация може да се обръщате към следните лица за контакт:

 

Лица за контакт Телефон E-mail:
г-жа Елица Попадийна 02/ 940 79 82 e.popadiina@sme.government.bg
г-н Траян Трендафилов 02/ 940 79 81 t.trendafilov@sme.government.bg

 

Страницата е редактирана последно на: 07.08.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube