Национално участие в 14-ти Международен панаир за МСП в Китай (CISMEF), в периода 10-13.10.2017 г., в гр. Гуанджоу, Китай

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ е определена за член на Бизнес-съвета Китай-Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Целта е изграждане на нова платформа за взаимно изгодно сътрудничество, която да послужи като нов инструмент за задълбочаване контактите между Китай и ЦИЕ и допринесе за реализиране стратегическата програма за сътрудничество на ЕС – Китай 2020.

Във връзка с гореизложеното Агенцията има удоволствието да Ви покани да вземете участие в 14-ти Международен панаир за МСП в Китай (CISMEF), който ще се проведе в периода 10-13.10.2017 г., в гр. Гуанджоу, Китай – www.cismef.com.cn. Провинция Гуандун е разположена в Южен Китай, граничи с провинциите Фудзян, Дзянси, Хунан, Гуанси, Хайнан и със специалните административни райони Макао и Хонконг. През последните години Гуандун се превърна в една от икономически най-добре развитите провинции на Китайската народна република (КНР). Официалната статистика определя населението на Гуандун на над 80 млн. души. Така провинцията заема 4-то място в списъка на най-гъсто населениете и е една от най-богатите китайски провинции. По показателя БВП тя превъзхожда всички останали.

CISMEF се провежда в POLY World Trade Center и е едно от големите многопрофилни търговски изложения в КНР, организирано с подкрепата на Министерство на индустрията и информационните технологии, Държавната администрация за индустрия и търговия, както и Провинция Гуандун.

В последното издание на CISMEF през 2016 г. от българска страна участваха 19 компании производители на парфюмeрия, козметика, натурален пчелен мед, сокове и безалкохолни напитки, вина, плодово-зеленчукови консерви, сокове, захарни изделия, и др. На специална  пресконференция на 24.04.2017 г. в гр. Пекин организаторите обявиха, че за предстоящото издание на CISMEF е планирана изложбена площ от 150 000 квадратни метра, 6 000 стандартни изложбени щанда и не по-малко от 1200 щанда за чуждестранни изложители. Като паралелни събития по време на проявата ще бъдат проведени събития като International Industrial Cooperation and Investment Matchmaking Activity, China SME Summit, The Second Asia-Europe SME Financing Seminar и други.

Изложбата е от общ характер и секторите, които могат да бъдат представени с потенциал за износ и широко присъствие на китайския пазар са традиционни за България и с които тя е известна на пазарите в Азия като: български вина, храни, мляко и млечни продукти, козметични продукти и етерични масла, розово масло, продукти на химическата промишленост и др. Перспективни области са електрониката и електротехниката, информационните технологии и научно – изследователската и развойната дейност, автомобилостроенето и др.

Китайската страна предоставя на всяка държава-участник безплатно 20 стандартно оборудвани щандове в Палата 3 /международното участие/, осигурява безплатна реклама на националното участие и оказва съдействие при участие в съпътстващите прояви.

Условията за участие на националния щанд на 14-тото издание на CISMEF са следните:

 1. Агенцията организира колективното участие на български предприятия на националния щанд като предоставя на всеки участник:

– Стандартно оборудван изложбен щанд от 9 кв.м. (3,00м х 3,00м), разделителни стени, табела с името на фирмата, 1 бр. маса за преговори, 2 бр. стола, 1 бр. кошче за отпадъци, 2 бр. луминисценти лампи и 1 бр. контакт);

–  Консумативи (ток, почистване и др.);

–  Рекламиране на участието;

–  Съдействие при издаване на китайска виза;

–  Консекутивен превод от английски на китайски език и обратно;

–  Съдействие при участие в съпътстващите прояви.

 1. Одобрените фирми за участие следва да поемат всички други разходи, както следва:
  • Заявено допълнително оборудване и услуги свързани с участието, извън гореописаните;
  • Спедиция, митническа обработката и застраховка на експонатите;
  • Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (виза, пътни, дневни, квартирни, медицинска застраховка);
  • Застраховка на представителите на предприятието и експонатите.

Кандидатстването за участие на националния щанд на 14-тото издание на CISMEF се извършва чрез:

 1. Заявка за участие (по образец и в оригинал). Документа следва да бъде подаден в срок, подписан от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно и подпечатан с печата на предприятието;
 2. Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата със срок на валидност до 6 месеца и валидно към датата на подаване на документите за кандидатстване. (в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието).

След одобрение на предприятието-кандидат, ИАНМСП ще уведоми с официално писмо фирмите – участници в 14-тото издание на CISMEF.

При интерес за участие в изложбата, най-късно до 14.07.2017 г. /петък/, предприятието може да подаде изискуемите документи по един следните начини:

– лично в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратят по куриер в срок до 17:30 часа на  14 юли 2017 г. на адрес: 1000 София, ул „Леге” № 2-4 или

– да изпратят документите за кандидатстване, подписани с електронен подпис на e-mail: office@sme.government.bg в срок до 24:00 часа на 14 юли 2017 г.

Документи, подадени в деловодството на ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване 14.07.2017 г., нe се разглеждат. При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване в деловодството на ИАНМСП.

За допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Мирела Тасева, тел.:  02/ 940 79 83, e-mail: m.tasseva@sme.government.bg или г-жа Росица Асенова, тел.: 02/ 940 7980, e-mail: r.assenova@sme.government.bg.
Страницата е редактирана последно на: 09.06.2017
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube