Провеждане на първа регионална среща по проект № PGI02448 SUPPORT „Подкрепа на местни правителства в нисковъглеродните стратегии“, финансиран по Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА” 2014 – 2020

support

На 28.06.2017 г. (сряда) от 15:00 часа в залата на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия се проведе първа регионална среща с потенциалните заинтересовани лица при изпълнението на проект № PGI02448 SUPPORT „Подкрепа на местни правителства в нисковъглеродните стратегии“, финансиран по Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА” 2014 – 2020.

 Срещата имаше за основна цел представяне на проекта, неговите цели, дейности и очаквани резултати. На срещата присъстваха представители на правителствени институции и асоциации с интерес в областта на енергийната ефективност, които обсъдиха възможности за съвместни дейности и обмяна на опит в областта на възобновяемите енергийни източници.

Онлайн въпросника на български език с молба за попълване и предложения. http://qualita.provincia.roma.it/index.php?sid=51415&lang=bg

Въпросникът може също така да бъде свален и попълнен от тук.

Приложение: презентация

dsc_0029 dsc_0033




Страницата е редактирана последно на: 31.07.2017




Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg



Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube