„АБИЛИТИ ОДИТИНГ” ЕООД с ЕИК 131346841

„АБИЛИТИ ОДИТИНГ” ЕООД с ЕИК 131346841 – разработване на предвидени документации за обществени поръчки по реда на ЗОП съгласно одобрени проекти, както следва:

  1. Проект BG16RFOP002-2.003-0001 с наименование: „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции”;
  2. Проект BG16RFOP002-2.003-0002 с наименование: „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и чуждестранни купувачи”;
  3. Проект BG16RFOP002-2.003-0003 с наименование “Нови технологии в подкрепа на интернационализацията”, финансирани от ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.Страницата е редактирана последно на: 13.07.2017Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: