Информация за международни търгове в Беларус

Българските фирми, които проявяват интерес за участие в търгове в Беларус, могат да получат повече информация– срокове, необходими документи и условия, от сайта на Националния център по маркетинг и конюнктура на цените – http://www.icetrade.by.

На сайта може да се намери още следната информация:

  • годишни планове за възлагане на обществени поръчки, покани за участие в процедурите, както и доклади за резултатите от тях;
  • чуждестранни търгове за обществени поръчки;
  • регистър на нелоялните доставчици;
  • регистър на акредитираните лица на официалния сайт;
  • регистър на сертифициращите органи на официалния сайт;
  • регистър на производителите на стоки (строителство, услуги) и техните търговски организации (официален търговски представител);
  • хипервръзки към нормативни актове.Страницата е редактирана последно на: 22.11.2021
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube