Провеждане на българо-чешки бизнес форум, гр. София, 19 септември 2017 г.


По повод официалното посещение на Н. Пр. Иржи Хавличек, министър на индустрията и търговията на Чешка Република в Република България, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира българо –чешки бизнес форум с двустранни срещи, който ще се проведе на 19 септември 2017 г. (вторник) в гр. София, София Хотел Балкан.

Целта на събитието е предоставяне на възможност за създаване на преки бизнес контакти между страните, развитие на производствено коопериране, внедряване на добри производствени и търговски практики, създаване на бизнес партньорства, трансфер на знания и технологии и др. Като краен резултат очакванията са свързани с активизиране на стокообмена между България и Чешката република, както и стимулиране на двустранните инвестиции.

Бизнес делегацията, придружаваща Министъра на икономиката на Чешката република, включва представители от следните сфери на икономиката: машиностроене, включително автомобилостроене (части и елементи); електроника и електротехника; информационни и комуникационни технологии; фармация; интериорен дизайн и др.

При интерес за участие във форума, Ви молим да изпратите попълнена регистрационна форма, в срок до 15.09.2017 г. на e-mail: n.georgieva@sme.government.bg или е.ivanova@sme.government.bg .

Допълнителна информация можете да получите от г-жа Николина Георгиева на телефон: 02/940 79 77 или г-жа Евелина Иванова – 02/940 79 78.

На регистрираните участници допълнително ще бъде изпратена подробна програма за събитието.

Участието в българо-чешкия бизнес форум с двустранни срещи е безплатно.

Събитието се организира по проект BG16RFOP002-2.003-0002 „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и чуждестранни купувачи“, финансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, по който ИАНМСП е бенефициент.

Приложения:

Страницата е редактирана последно на: 12.09.2017
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube