Българо-полски бизнес форум, 20.09.2017 г., гр. София


В периода 19-20 септември 2017 г., официална полска делегация, водена от полския министър-председател г-жа Беата Шидло ще посети България по покана на българския министър-председател г-н Бойко Борисов. В състава на делегацията е включена и група от 17 полски бизнесмени, които проявяват интерес към осъществяване на търговски връзки с български фирми.

Във връзка с деловото посещение на полската бизнес делегация в България, на 20.09.2017 г., от 10.00 ч. в сграда Джон Атанасов на София Тех парк, Изпълнителната агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира Българо-полски бизнес форум с двустранни срещи. Целта на бизнес форума е да се насърчат двустранните търговско-икономически отношения между двете страни, както и да се предостави възможност за създаване на преки бизнес контакти между заинтересовани компании, развитие на производствено коопериране, създаване на бизнес партньорства и др. ползотворни дейности от взаимен интерес. Приветствие към участниците във форума ще направят двамата министър-председатели – г-жа Шидло и г-н Борисов.

При интерес от Ваша страна, моля да изпратите попълнена приложената регистрационна форма в срок до 18.09.2017 г. на e-mail: s.zapryanova@sme.government.bg или n.georgieva@sme.government.bg. На регистрираните участници ще бъде изпратена програма на събитието.

Допълнителна информация можете да получите от г-жа Светла Запрянова на телефон: 02 940 79 75 и от г-жа Николина Георгиева на телефон: 02 940 79 77.

Участието в бизнес форум е безплатно и се финансира по дейност 3 на проект № BG16RFOP002-2.003-0002 „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и чуждестранни купувачи“, по който ИАНМСП е институционален бенефициент по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

 

Приложения:

Страницата е редактирана последно на: 21.09.2017
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube