Удължаване на срока за набиране на документи за участие в международното изложение от общ характер FIHAV 2017 (30.10 – 03.11.2017, Хавана, Куба)


Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“ Ви информираме, че ИАНМСП удължава срока за подаване на документи за участие в международното изложение от общ характер FIHAV 2017 (30.10 – 03.11.2017, Хавана, Куба) до 15 септември 2017 г. (включително).

Информация, Правила и документи за кандидатстване в международното изложение FIHAV 2017 са публикувани на интернет страницата на ИАНМСП, остават валидни и могат да бъдат намерени на следния адрес: https://www.sme.government.bg/?p=37801.

За допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Росица Асенова, тел.: 02/ 940 79 80, e-mail: r.assenova@sme.government.bg.

Страницата е редактирана последно на: 07.08.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube