Българо-руски бизнес форум, 28.09.2017 г., гр. Пловдив


Във връзка с делово посещение на руска бизнес делегация в България, Изпълнителната агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира бизнес форум с двустранни срещи с цел насърчаване на двустранните търговско-икономически отношения между двете страни. В бизнес делегацията са включени компании от следните сектори на икономиката: химическа промишленост, дървопреработваща и мебелна промишленост, електроника и електротехника, строителство и изделия за спортни съоръжения и др. Руската делегация ще бъде водена от г-н Михаил Хомич, постоянен комисар в Москва на ръководителя на Република Удмуртия към Президента на Руската Федерация. Събитието цели предоставяне на възможност за създаване на преки бизнес контакти между заинтересовани компании, развитие на производствено коопериране, създаване на бизнес партньорства и др. ползотворни дейности от взаимен интерес между двете страни.

Българо-руският бизнес форум ще се проведе в гр. Пловдив на 28.09.2017 г. от 10.00 ч. в Парк Хотел Санкт Петербург.

При интерес от Ваша страна, моля да изпратите попълнена приложената регистрационна форма в срок до 25.09.2017 г. на e-mail: m.gerganska@sme.government.bg  или s.zapryanova@sme.government.bg.

Допълнителна информация можете да получите от г-жа Светла Запрянова на телефон: 02/940 79 75 и г-жа Милла Герганска – 02/940 79 79.

Участието в бизнес форума е безплатно и се финансира по дейност 3 на проект № BG16RFOP002-2.003-0002 „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и чуждестранни купувачи“, по който ИАНМСП е институционален бенефициент по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

 

Приложения:

Страницата е редактирана последно на: 15.09.2017
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube