Мариета Захариева се срещна с представител на оценителите по иновационния фонд

Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) Мариета Захариева проведе работна среща с проф. Георги Райчевски, който е сред оценителите по осма сесия на Национален иновационен фонд (НИФ) и програмен директор на ГИС ТРАНСФЕР ЦЕНТЪР към БАН. Двамата обсъдиха доклад от 19 септември 2017 г. на наблюдателите от Министерство на икономиката във връзка с процеса по оценяване на проектите по осма сесия на НИФ. По повод констатирани в доклада пропуски и несъответствия, те обсъдиха възможността за прераглеждане на проектите, които са получили най-високи оценки, съгласно правилата за работа на фонда.

По предварителни данни от 192 постъпили проекти, около 20 биха усвоили цялата държавна помощ от 5 млн. лв. В целия процес освен администрацията в лицето на ИАНМСП, независимите експерти и кандидати, участва и най-важния орган – УС на НИФ, в който влизат зам.-министър на икономиката и на финансите. Вторият по важност орган е Секретариатът на фонда, който провежда цялостната организация по оценяването, обобщаването и предложението за класиране на проектите. Председател на Секретариата през целия период на неприключилата осма сесия е бил Никола Стоянов, който доскоро беше и зам.-директор на ИАНМСП. Към настоящия момент от Секретариата на фонда не е направено предложение и протокол за класиране на одобрените и отпадналите проекти.

Една от основните функции на УС на НИФ е утвърждаването на състава на звено за контрол на фонда, което следва да извършва текущ контрол на проектните предложения по време на административната, техническата, икономическата и финансовата оценка на проектите. Към настоящия момент все още няма утвърдено звено за контрол, което крие риск от нецелесъобразното разходване на държавните средства и постигането на целите на фонда да финансира иновации. На последното осъществено заседание на УС на НИФ са изтъкнати сериозни притеснения от Мариета Захариева по работата, свързана с оценките на проектните предложения и на Секретариата на НИФ.

По отношение на заплащането на външните експерти – оценители работата се счита за окончателно приключена, когато е налице решение за класиране, каквото към момента не е представено от Секретариата. Мариета Захариева увери още проф. Райчевски, че ще бъдат изплатени възнагражденията на оценителите след окончателното приключване на процедурата, съгласно правилата.
Страницата е редактирана последно на: 20.09.2017
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube