Процедура „Услуги по осигуряване на визуализация и публичност, изпълнение на дейности по информация и комуникация по 3 обособени позиции“

Процедура „Услуги по осигуряване на визуализация и публичност, изпълнение на дейности по информация и комуникация по 3 обособени позиции“:

Обособена позиция 1: „Изработване (дизайн, предпечатна подготовка, печат) и доставка на рекламни и информационни материали за визуализация и публичност по проекти BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“, BG16RFOP002-2.003-0002 „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и чуждестранни купувачи“ и BG16RFOP002-2.003-0003 „Нови технологии в подкрепа на интернационализацията” с бенефициент ИАНМСП по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.“ – запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП, вр.чл. 80, ал. 1 от ППЗОП.

Обособена позиция 2: „Информационни дейности по проекти BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“, BG16RFOP002-2.003-0002 „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и чуждестранни купувачи“ и BG16RFOP002-2.003-0003 „Нови технологии в подкрепа на интернационализацията“

Обособена позиция 3: „Изработка и излъчване в национална телевизия на филм за уеб базираната платформа по Проект BG16RFOP002-2.003-0003 „Нови технологии в подкрепа на интернационализацията”

 

Решение

Обявление

Документация за участие


Въпроси и отговори:

Отговори на постъпили въпроси по запитване от 17.10.2017 г.

Отговори на постъпили въпроси по запитване от 20.10.2017 г.

Отговори на постъпили въпроси по запитване от 25.10.2017 г.


Протокол 1

Съобщение

Протокол 2

Протокол 3

Решение


Обявление за възложена поръчка в сканирана форма;

Договор за обособени позиции № 1 и № 2 и приложения към него – в компресирана форма.


Решение за прекратяване на обособена позиция №3


Обявление за прекратяване на обособена позиция №3

 

 

 

 

 

 
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube