2017_00940_00003, Поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел за нуждите на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)“

Покана

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Техническа спецификация

Проект на договор


Протокол 1

Протокол 2

Протокол 3


Доклад

Решение за избор на изпълнител


Договор за възлагане на поръчка


Допълнително споразумение


Допълнително споразумение


Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

 

 

 
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube