Конкурс за назначаване на 1 брой държавен служител на длъжност младши експерт в отдел Мерки за интернационализация провеждани в България, дирекция ИМСП

Обявление

Списък с класираните за  за конкурса за младши експерт в отдел МИПБ, дирекция ИМСП

Списък с класираните за интервю за конкурса Мл. експерт в отдел МИПБ, дирекция ИМСП

Списък с окончателните резултати от проведения конкурс
Страницата е редактирана последно на: 22.11.2017
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube