Конкурс за назначаване на 1 брой държавен служител на длъжност главен експерт в отдел Мерки за интернационализация провеждани в чужбина, дирекция ИМСП

Обявление

Списък на класиралите се кандидати за тест за длъжносттa

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до интервю

Списък с окончателните резултати от проведения конкурс
Страницата е редактирана последно на: 22.11.2017Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: