Конкурс за назначаване на 1 брой държавен служител на длъжност главен експерт в отдел Мерки за интернационализация провеждани в чужбина, дирекция ИМСП

Обявление

Списък на класиралите се кандидати за тест за длъжносттa

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до интервю

Списък с окончателните резултати от проведения конкурс
Страницата е редактирана последно на: 22.11.2017
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube