Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 г.

Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 г.

Изтегли от тук:

 

http://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/natzionalna-komunikatzionna-strategiya
Страницата е редактирана последно на: 12.10.2017Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: