Конкурс за назначаване на 1 брой държавен служител на длъжност младши експерт в отдел Мерки за интернационализация провеждани в чужбина, дирекция ИМСП

Обявление

 

Списък с допуснати и недопуснати за конкурса младши експерт в отдел МИПЧ, в дирекция ИМСП

Списък с допуснати и недопоснати до интервю за конкурса Мл. експерт в отдел МИПЧ, в дирекция ИМСП

Списък с окончателни резултати от конкурса за длъжността младши експерт в отдел МИПЧ, в дирекция ИМСП
Страницата е редактирана последно на: 12.01.2018Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: