Предстоящо посещение на германска бизнес делегация в България в периода 24-27 октомври 2017 г.

В периода 24-27 октомври 2017 г. на посещение в България пристига 10-членна германска бизнес делегация от производители на компоненти и детайли за жп-индустрията. Целта на предстоящото посещение е проучване на място на възможностите за инвестиции в България и коопериране в областта на доставки/поддоставки с български партньори. Демонстрираният интерес допълнително се стимулира от наличните европейски фондове за финансиране изграждането на модерна инфраструктура по жп-транспортен коридор, свързващ западната и южната граница на България. При реализиране на проектите съществуват възможности за партниране на компаниите с малки и средни предприятия от България под формата на джойнт-венчър партньорства. Делегацията се организира от Асоциацията на германската жп-индустрия в партньорство с г-н Стефан Йонков, ръководител на СТИВ в Берлин. Домакин от българска страна е Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).

Във връзка с деловото посещение на германската бизнес делегация в България, Изпълнителната агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира събитие с цел насърчаване на двустранните търговско-икономически отношения между двете страни на 27 октомври в гр. София. Събитието цели предоставяне на възможност за създаване на преки бизнес контакти между заинтересовани компании, развитие на производствено коопериране, създаване на бизнес партньорства и други ползотворни дейности от взаимен интерес между двете страни.

Събитието в гр. София ще се проведе на 27 октомври от 10.00 ч. в Голяма зала на Министерство на икономиката на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър I Батенберг“ №12. То включва провеждането на двустранни срещи по график между заинтересованите компании и организации от двете страни.

Участието в двустранните срещи е безплатно, като е необходима предварителна регистрация с оглед изготвянето на график за провеждане на срещите.

При интерес от Ваша страна, следва да изпратите попълнена приложената регистрационна форма в срок до 25.10.2017 г. на e-mail: m.gerganska@sme.government.bg  или s.zapryanova@sme.government.bg. До събитието няма да бъдат допускани за участие нерегистрирани лица.

Допълнителна информация можете да получите от г-жа Светла Запрянова на телефон 02/940 79 75 и г-жа Милла Герганска на 02/940 79 79.

Приложения:
Страницата е редактирана последно на: 21.10.2017
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube