Бизнес обучение за онлайн търговията се проведе в Казанлък

В Казанлък се проведе бизнес обучение – семинар на тема „Онлайн търговията и възможностите пред малките и средните предприятия за увеличаване на продажбите“. Събитието, организирано от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ съвместно с „АПИС Европа“ АД, „Ди Ейч Ел Експрес България“ ЕООД, Българска агенция за експортно застраховане /БАЕЗ/ и Казанлъшка Търговско-Промишрлена палата, засегна теми свързани с възможностите на малките и средните предприятия да увеличат своите възможности за продажби.

Онлайн търговията и възможностите пред малките и средните предприятия за увеличаване на продажбите, бе поднесена от представителя на „Ди Ейч Ел Експрес България“:
• Електронната търговия – какво, как и защо
• Как да излезем успешно на международния онлайн пазар
• Какво е важно за клиентите, които купуват онлайн
• Рецепта за успех
Възможностите за застраховане на плащания при износ и сделки на територията на Република България и финансиране на бизнеса представиха представителите на Софийска адвокатска колегия и Дирекция „Застраховане и бизнес развие“ в БАЕЗ ЕАД,

• Осигуряване защита от неплащане от страна на клиент при извършване на сделки на отложено плащане
• Изплащане на обезщетение при забава на плащане по търговска сделка или при изпадане в несъстоятелност на партньора ви
• Достъп до финансиране за МСП – Застрахователния договор издаден от БАЕЗ ЕАД като възможно обезпечение от най-висок клас по банкови кредити и факторинг

Правните аспекти на електронната търговия представи представителя на „АПИС Европа“ АД
• Нормативни изисквания към онлайн търговците – общи условия, правила, задължителна информация
• Сключване на договори по електронен път
• Непоискани търговски съобщения (спам)
• Защита на личните данни
Страницата е редактирана последно на: 02.12.2021
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube