„Малките и средните фирми в България за икономическата среда и въздействието на държавата върху бизнеса”

Социологическо проучване на Института за стратегии и анализи по поръчка на Изпълнителната аеенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) – „Малките и средните фирми в България за икономическата среда и въздействието на държавата върху бизнеса”

 

 

 
Страницата е редактирана последно на: 23.10.2017

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: