ИАНМСП представи пред бизнеса в Пазарджик предимствата и предизвикателствата пред онлайн търговията

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организира и представи пред бизнеса в гр. Пазарджик предимствата и предизвикателствата пред онлайн търговията. Събитието премина при сериозен интерес от страна на предприемачите в Пазарджишка област. Темата, под която се състоя мероприятието „Онлайн търговията и възможностите пред малките и средните предприятия за увеличаване на продажбите“. Лектори на обучението бяха представители на Агенцията, както и на партньорските организации на семинара – АПИС, DHL, БАЕЗ (Българска агенция за експортно застраховане).

Виктория Кръстева, търговски мениджър в „Ди Ейч Ел Експрес България“ ЕООД запозна аудиторията с принципите на изграждане и функциониране на електронния магазин, както и с начините за повишаване на оборотите и печеленето и задържането на клиенти. Особено внимание бе обърнато на комуникацията с клиентите и на рисковете от лошата комуникация с тях. „Предизвикателствата пред този вид търговски отношения не се различават много от тези на конвенционалната търговия“, подчерта лекторът и допълни, че тук процесите се развиват много по-динамично, а конкурентните форми не само се увеличават, но и намират иновативни форми за развитие.

Важните правни елементи при функционирането на онлайн търговията представи на участниците Пепа Марникас, консултант на АПИС Европа“ АД и член на Софийската адвокатска колегия. Тя обясни основните моменти в процеса на разработване на търговски онлайн магазин, в направлението коректност спрямо потребителите, законосъобразност, осигуряване и изпълнение на заявките при категорично спазване на потребителските права.

Нови и до голяма степен непознати за широката аудитория факти поднесе Павел Борджийски, ръководител на отдел „Връзки с клиенти“ в Българската агенция за експортно застраховане. Темата на лектора бе „Възможности за застраховане на плащания при износ и сделки на територията на Република България и финансиране на бизнеса“. Той разясни нормите, с които държавата може да подкрепи бизнеса при сделки с некоректни партньори, начините за защита при отложени плащания и за изплащане на обезщетения при забава на плащанията по търговска сделка.

Следващото обучение ИАНМСП за възможностите пред онлайн търговия ще се състои на 2 ноември 2017 г. в залата на Дом на културата „Борис Христов“, гр. Пловдив, намираща се на ул. “Гладстон” 15. За повече информация за събитието може да се обръщате към регионалния представител на Агенцията – Веселина Велчева. За контакти с нея, телефон – 0882949723, e-mail: plovdiv@sme.government.bg.
Страницата е редактирана последно на: 02.12.2021Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: