Българо-ирански бизнес форум, 13.11.2017 г., София Хотел Балкан, гр. София


В изпълнение на своите основни функции по насърчаване на интернационализацията на малките и средните предприятия, през ноември месец, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) към министъра на икономиката ще бъде домакин на иранска бизнес делегация, организирана от Организацията за малки предприятия и индустриални паркове на Иран, с която Агенцията има подписан Меморандум за разбирателство. Иранската бизнес делегация включва представители на фирми, производители на млечни продукти. Целта на тяхната визита в България е да бъдат установени трайни отношения, основани на взаимоизгодно сътрудничество. Интересите на иранските бизнесмени са насочени към закупуване на ново производствено оборудване за мандри, машини и технологии за производтсво и преработка, опаковка и пр., специализиран софтуер, специализирано лабораторно оборудване, аналитична апаратура, измервателни уреди и консумативи за анализ и контрол на качеството, нови технологии и ноу хау.

По повод посещението на иранската бизнес делегация, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организира Българо-ирански бизнес форум с провеждане на двустранни срещи, който ще се проведе от 09:30 ч. на 13 ноември 2017 г. (понеделник) в гр. София, „София Хотел Балкан“ (бивш хотел „Шератон“).

Форумът ще бъде открит от г-н Александър Манолев, заместник-министър на икономиката на Република България. Участие в официалната част ще вземат представители на българските институции, ангажирани с насърчаване на двустранното търговско-икономическо сътрудничество. Целта на бизнес визитата е да бъдат активизирани търговско-икономическите отношения между Република България и Ислямска република Иран, да бъдат разкрити нови възможности за търговско сътрудничество и партньорство в рамките на МСП, както и да бъдат проучени нови пътища за двустранни инвестиции в съответните държави.

ИАНМСП отправя покана към заинтересовани български фирми и организации за участие във форума. При интерес, следва да бъде изпратена попълнена регистрационна форма, в срок до 09.11.2017 г. на e-mail: s.zapryanova@sme.government.bg или m.gerganska@sme.government.bg.

Допълнителна информация можете да получите от г-жа Светла Запрянова на телефон: 02/940 79 75 и г-жа Милла Герганска – 02/940 79 79.

Участието на българските фирми в Българо-иранския бизнес форум е безплатно и се организира в изпълнение на дейност 3 на проект № BG16RFOP002-2.003-0002 „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и чуждестранни купувачи“, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е осигурено от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

 Приложения:

 

 

Страницата е редактирана последно на: 21.11.2017
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube