Предоставяне на услуги за извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проекти, изпълнявани от ИАНМСП, осъществявани с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

„Предоставяне на услуги за извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проекти, изпълнявани от ИАНМСП, осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Осъществявана с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.


До участниците в процедурата относно отварянето и оповестяването на ценовите оферти

УКАЗАНИЕ

До Изпълнителните директори/управители на фирмите, участващи в обществената поръчка

Решение за поправка на очевидна фактическа грешка

Обявление
Решение
Документация

Приложение 1А
Приложение 1Б
Приложение 2А
Приложение 2Б
Приложение 3А
Приложение 3Б

 

Образци

РАЗЯСНЕНИЕ 1

РАЗЯСНЕНИЕ 2

РАЗЯСНЕНИЕ 3

 
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube