Удължаване на срока за кандидатстване в Специализирана международна изложба за автомобилостроене, резервни части и аксесоари TRUCK EXPO 2018, 07-09.06.2018 г., в гр. Елин Пелин, България


Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG16RFOP002-2.003-0001   „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“ Ви информираме, че ИАНМСП  удължава срока за подаване на документи за участие на колективен щанд на международна специализирана изложба за автомобилостроене, резервни части и аксесоари TRUCK EXPO 2018, 07-09.06.2018 г., в гр. Елин Пелин, България до 19 февруари 2018 г (включително).

Комплектите документи за кандидатстване, публикувани на интернет страницата на ИАНМСП и на Националния експортен портал, както и Правилата за кандидатстване за участие в проявата остават валидни и могат да бъдат намерени на:

 https://www.sme.government.bg/?p=39829

https://export.government.bg/ianmsp/iniciativi-v-chujbina/panairi/Fairs-project-creation/fairs-project-creation-all/Upcoming-international-fairs-project-creation/2018/01/18/truck-expo-2018

За допълнителна информация може да се обръщате към г-н Траян Трендафилов, главен експерт в отдел „Мерки за интернационализация провеждани в чужбина”, ИАНМСП, тел. 02 940 7981, e-mail: t.trendafilov@sme.government.bg и г-жа Мирела Тасева, старши експерт в отдел „Мерки за интернационализация провеждани в чужбина”, ИАНМСП, тел. 02 940 7983, e-mail: m.tasseva@sme.government.bg.

 

 

Страницата е редактирана последно на: 02.02.2018
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube