Удължаване на срока за набиране на документи за участие в Специализирана международна конференция за технологии и иновации TCI European Conference 2018, 20-22 март 2018г., в гр. София, България


Във връзка с изпълнението на дейността по Проект BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“ Ви информираме, че ИАНМСП удължава срока за подаване на документи за участие на български МСП в Специализирана международна конференция за технологии и иновации TCI European Conference 2018 в периода 20-22 март 2018г., в гр. София, България

Комплектите документи за кандидатстване, публикувани на интернет страницата на ИАНМСП и на Националния експортен портал, както и правилата за кандидатстване за участие в проявата остават валидни и могат да бъдат намерени на следния адрес:

Национално участие в Специализирана международна конференция за технологии и иновации TCI European Conference 2018, 20-22 март 2018г., в гр. София, България

При интерес за участие в конференцията, най-късно до 19.02.2018 г. /ПОНЕДЕЛНИК/, предприятието може да подаде изискуемите документи по един следните начини:
– лично в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратят по куриер в срок до 17:30 часа на 19 февруари 2018 г. на адрес: 1000 София, ул „Леге” № 2-4 или
– да изпратят документите за кандидатстване, подписани с електронен подпис на e-mail:
office@sme.government.bg в срок до 24:00 часа на 19 февруари 2018 г.
Документи, подадени в деловодството на ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване 19.02.2018 нe се разглеждат. При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване в деловодството на ИАНМСП.
За допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Магдалена Маджурова, тел.: 02/ 940 79 70,
E-mail: m.madzhurova@sme.government.bg или г-жа Елица Попадийна 02/ 940 79 82; Е-mail:e.popadiyna@sme.government.bg

Страницата е редактирана последно на: 07.08.2018
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube