Бизнес делегация за участие в бизнес форум в гр. Ниш, Република Сърбия, 19 март 2018 г.

В периода 18-19 март 2018 г. заместник министър-председателят на Република България г-н Томислав Дончев ще направи работно посещение в гр. Ниш, Република Сърбия по покана на своя колега вицепремиера и министър на строителството, транспорта и инфраструктурата на Република Сърбия, г-жа Зорана Михайлович. Между двамата високопоставени лица е договорено провеждането на двустранен бизнес форум с двустранни срещи в гр. Ниш на 19 март 2018 г.

През годините между България и Сърбия съществуват традиционно добри външно-търговски връзки. По време на комунистическите режими, двете държави успешно си сътрудничат в рамките на Съюза за икономическа взаимопомощ, а по настоящем между страните действа програма за трансгранично сътрудничество, финансирана от Европейския съюз със средства по Инструмента за предприсъединителна помощ.

Сърбия се намира на кръстопътя на два основни паневропейски транспортни коридори– коридор 7 и коридор 10, като голямо значение се отдава и на изграждането на коридор 11 (към Черна Гора), което е благоприятстващ фактор за развитието на международно икономическо сътрудничество.

Във връзка с гореизложеното, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) сформира бизнес делегация от представители на български предприятия от следните сектори на икономиката: машиностроене, включително автомобилостроене (части и елементи), мехатроника, електроника и електротехника, продукти и услуги на информационните и комуникационните технологии, хранително-вкусова промишленост, парфюмерия и козметика, медикаменти, фармация, лекарства и медицинска апаратура, мъжка и дамска конфекция, туризъм, селско стопанство и др. Бизнес форумът има за цел да насърчи директните контакти между българския и сръбски бизнес при създаване на благоприятни условия за развитие на двустранните търговско-икономически отношения, производствено коопериране, внедряване на добри производствени и търговски практики, създаване на бизнес партньорства, трансфер на знания и технологии и др.

Желаещите за участие в делегацията следва да заявят предварителен интерес, като изпратят попълнена приложената регистрационна форма най-късно до 02.03.2018 г. на е-mail адрес: s.zapryanova@sme.government.bg. Допълнителна информация може да получите от Светла Запрянова, дирекция „Интернационализация на МСП“ на телефон 02/940 7975.

Организацията на бизнес делегацията, в т.ч. настаняване при необходимост и участие в бизнес форума с двустранни срещи се осъществява от ИАНМСП, със съдействието на Посолството на Република България в Белград и партньорските на ИАНМСП организации на място. Транспортът до Ниш се осигурява от самите участници (с кола разстоянието между София и Ниш е 160 км.).

Всички разходи, свързани с хотелското настаняване, застраховката на командированите лица и дневни, са за сметка на участниците. На регистрираните допълнително ще бъде изпратена информация с финансовите параметри на посещението и подробна програма.

 

Приложение: Регистрационна форма

 
Страницата е редактирана последно на: 25.07.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube