Удължаване на срока за набиране на документи за участие в специализираното международно изложение за здравословни вегански продукти, веган козметика, мода и домакинство Veggie Expo 2018, 11-13.05.2018, София


Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG16RFOP002-2.003-0001   „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“ Ви информираме, че ИАНМСП удължава срока за подаване на документи за участие в Специализирано международно изложение за здравословни вегански продукти, веган козметика, мода и домакинство Veggie Expo 2018, 11-13.05.2018, София  до 09 март 2018 г. (петък) включително.

Информация, Правила и документи за кандидатстване в Специализирано международно изложение за здравословни вегански продукти, веган козметика, мода и домакинство Veggie Expo 2018, 11-13.05.2018, София са публикувани на интернет страницата на ИАНМСП, остават валидни и могат да бъдат намерени на следния адрес:

https://www.sme.government.bg/?p=39783.

Страницата е редактирана последно на: 07.08.2018

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: