Прекратяване на конкурса за длъжността старши експерт в отдел КПК на МСП, Гл. дирекция РМСП

Обява за конкурс за длъжност старши експерт в отдел КПК на МСП, Гл. дирекция РМСП

Прекратяване на конкурса за длъжността старши експерт в отдел КПК на МСП, Гл. дирекция РМСП
Страницата е редактирана последно на: 30.04.2018Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: