Бизнес делегация, придружаваща министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов, при посещението му в гр. Кувейт, Държавата Кувейт, 12-13 март 2018 г.

В периода 12 – 13 март 2018 г., министър-председателят на Република България г-н Бойко Борисов ще проведе официално посещение в гр. Кувейт, Държавата Кувейт.

В рамките на посещението на премиера в Кувейт, е договорено да се проведе бизнес форум с двустранни срещи между представители на деловите среди на Република България и Държавата Кувейт. Проявата се организира на място от Кувейтската търговско промишлена палата, за което се очаква принципното ѝ потвърждение и готовност за съвместно провеждане на събитието. Бизнес форумът има за цел да насърчи директните контакти между бизнесa от двете страни при създаване на благоприятни условия за развитие на двустранните търговско-икономически отношения, производствено коопериране, внедряване на добри производствени и търговски практики, създаване на бизнес партньорства, трансфер на знания и технологии и др.

Кувейт е значим производител на петрол и член на ОПЕК. Притежавайки шестия по големина петролен запас в света и е една от най-богатите страни по запаси на петрол на глава от населението. Кувейтският динар е в топ 10 на най-скъпите по стойност валути в света. Според Световната Банка, страната е на 4-то място по доход на глава от населението. Конституцията, обявена през 1962 г. превръща Кувейт в най-демократичната страна в Близкия Изток.

Кувейтски инвеститори изразяват готовността си за реализация на инвестиционни проекти в България, с основни приоритетни в областта на земеделието, недвижими имоти, енергетика, междусистемни газови и електроенергийни връзки. Подчертан интерес има и към разработване и инвестиции в нови електропроизводствени мощности от възобновяеми енергийни източници, както и в областта на изследването и добива на нефт и природен газ, предпроектни проучвания, инженеринг, строителство и поддръжка на газовата и нефтена инфраструктура и електроенергийната мрежа на Кувейт. Съществува възможност да се осъществи и сътрудничество с Кувейтския фонд за арабско икономическо развитие.

Целта на бизнес форума е създаване на контакти между бизнеса от двете страни, запознаване със спецификата и възможностите на деловите среди и търсене на нови форми за взаимоизгодно сътрудничество. Като краен резултат очакванията са свързани с активизиране на стокообмена между България и Кувейт и стимулиране на съвместните инвестиции.

Във връзка с гореизложеното, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) сформира бизнес делегация от представители на български предприятия от различни сфери на икономиката в областта на:

  • Инженеринговата дейност: електрификация и водоснабдяване; изграждане на енергийни мощности и инсталации за обезсоляване на морска вода; жилищно и пътно строителство; изграждане на спортни обекти; дейности по озеленяване; електросъоръжения; инженерингови стоки и услуги; строителни материали;
  • Енергетика: газови и електроенергийни връзки, електропроизводствени мощности от възобновяеми енергийни източници, добив на нефт и природен газ, предпроектни проучвания, инженеринг, строителство и поддръжка на газовата и нефтена инфраструктура и електроенергийната мрежа на Кувейт;
  • Хранително вкусовата промишленост – хранителни продукти, минерална вода, консервирани плодове и зеленчуци;
  • Отбранителна индустрия – въоръжение с малък и голям калибър, термовизионно и бронезащитно оборудване;
  • Земеделие;
  • Фармацевтична промишленост;
  • Парфюмерия и козметика –парфюмерийни и козметични продукти, розово масло и др.

За участие в делегацията ще бъдат включени и представители от други икономически сектори, за които кувейтският пазар представлява интерес.

Желаещите за участие в делегацията следва да заявят предварителен интерес, като изпратят попълнена приложената регистрационна форма най-късно до 02.03.2018 г. на е-mail адрес: n.georgieava@sme.government.bg. Допълнителна информация може да получите от Николина Георгиева, дирекция „Интернационализация на МСП“ на телефон 02/940 7977.

Организацията по цялостното пътуване на бизнес делегацията, в т.ч. настаняване, виза, вътрешни трансфери и участие в бизнес форума с двустранни срещи се осъществява от ИАНМСП, съвместно с Кувейтската търговско промишлена палата и Посолството на България в Кувейт.

Всички разходи, свързани с пътуването, хотелското настаняване, визата, застраховката на командированите лица и дневни, са за сметка на участниците. На регистрираните допълнително ще бъде изпратена информация с финансовите параметри на посещението и подробна програма.

Приложение: Регистрационна форма

 

 
Страницата е редактирана последно на: 25.07.2018Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: