Обявяване на процедура за назначаване на държавен служител по мобилност

Обява за откриване на процедура по мобилност
Страницата е редактирана последно на: 30.04.2018Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: