Kонкурс за назначаване на държавен служител за длъжност началник на сектор в Регионален сектор Пловдив, отдел „Мониторинг и финансово управление”, Главна дирекция „Конкурентоспособност и иновации” в ИАНМСП

Oбявление

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите
Страницата е редактирана последно на: 27.02.2012Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: