Бизнес делегация за участие в икономическа конференция “Tech Talent in the Old Continent: Israel, Bulgaria and the EU”, гр. Тел Авив, Държавата Израел, 25-27.04.2018 г.

В рамките на българското председателство на Съвета на ЕС, на 26 април 2018 г. в гр. Тел Авив, Държавата Израел ще се проведе икономическа конференция на тема “Tech Talent in the Old Continent: Israel, Bulgaria and the EU”. Конференцията се организира от Посолството на Република България в Тел Авив, делегацията на ЕС в Израел и Търговско-промишлената палата „Израел – Европейски съюз“. Конференцията ще бъде открита от г-н Емил Караниколов, министър на икономиката на България и г-н Ели Коен, министър на икономиката и индустрията на Израел.

Израел е страна с високо технологично ориентирана пазарна икономика и силно развити промишлени сектори, като авиация, информационни и комуникационни технологии, компютърен дизайн, медицинска и оптична електроника.  В световен мащаб Израел е лидер в областта на изследователската и развойната дейност в комуникациите, софтуера и медицината. Според годишния бюлетин на ОИСР, Израел е класирана на първо място в света по разходи за научноизследователска и развойна дейности, като процент от БВП. Държавата е единствената страна в света, която има споразумение за свободна търговия едновременно със САЩ, Мексико, Канада и Европейския съюз.

Във връзка с гореизложеното, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) сформира бизнес делегация, която ще придружи министър Емил Караниколов в Израел и ще участва в икономическата конференция. Програмата на бизнес делегацията предвижда в рамките на посещението да бъдат проведени B2B срещи между български и израелски фирми, посещения на високотехнологични паркове и акселератори, срещи с бизнес организации и др. Предвид темата на събитието, в делегацията ще бъдат включени представители на български компании от високотехнологичната област, ИКТ сектора, стартиращи (startup) компании и др.

Желаещите да се включат в бизнес делегацията следва да заявят предварителен интерес, като изпратят попълнена приложената регистрационна форма най-късно до 13.04.2018 г. на е-mail адрес: s.zapryanova@sme.government.bg или n.georgieva@sme.government.bg. Допълнителна информация бихте могли да получите от Светла Запрянова, тел: 02/940 79 75 и Николина Георгиева, тел: 02 940 79 77.

Организацията на посещението, в т.ч. пътуване, настаняване и участие в конференцията се осъществява от ИАНМСП, със съдействието на Посолството на Република България в Тел Авив и партньорските на ИАНМСП организации на място.

Всички разходи, свързани с пътуването, хотелското настаняване, застраховката на командированите лица и дневните, са за сметка на участниците. На регистрираните допълнително ще бъде изпратена информация, свързана с посещението и програма.

 

Приложение:Регистрационна форма
Страницата е редактирана последно на: 25.07.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube