Бизнес форум, в рамките на посещението на г-н Емил Караниколов, министър на икономиката на Република България в гр. Техеран, Ислямска република Иран, 12 – 15 май 2018 г.

В периода 12 – 15 май 2018 г. г-н Емил Караниколов, министър на икономиката на Република България ще проведе официално посещение в гр. Техеран, Ислямска република Иран.

В рамките на посещението ще се проведе бизнес форум с двустранни срещи между представители на деловите среди на двете държави. Събитието има за цел да насърчи директните контакти между бизнеса от двете страни при създаване на благоприятни условия за развитие на двустранните търговско-икономически отношения, производствено коопериране, внедряване на добри производствени и търговски практики, създаване на бизнес партньорства, трансфер на знания и технологии и др. Като краен резултат очакванията са свързани с активизиране на стокообмена между България и Иран, както и стимулиране на съвместните инвестиции. Провеждането на бизнес форума е предварително съгласувано с иранската страна и с Ръководителя на СТИВ Техеран.

Във връзка с гореизложеното, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) сформира бизнес делегация, която ще придружи министър Емил Караниколов в Иран, със следната секторна насоченост: тежко машиностроене, химическа и торова промишленост, фармацевтична промишленост, минно дело, енергетика, транспорт, хранително-вкусова промишленост, козметика, електротехника и електроника, информационни и комуникационни технологии (ИКТ), селскостопански продукти, строителство и др.

С настоящото имам удоволствието да Ви поканя да се включите в бизнес делегацията, придружаваща министър Караниколов в Ислямска република Иран.

Желаещите да се включат в делегацията следва да заявят предварителен интерес, като изпратят попълнена приложената регистрационна форма най-късно до 03.05.2018 г. на е-mail адрес: n.georgieva@sme.government.bg. Допълнителна информация бихте могли да получите от Николина Георгиева, главен експерт в дирекция „Интернационализация на МСП“ на телефон 02/940 79 77.

Организацията на посещението, в т.ч. пътуване, настаняване и участие в конференцията се осъществява от ИАНМСП, със съдействието на Посолството на Република България в Техеран и партньорските на ИАНМСП организации на място.

Всички разходи, свързани с пътуването, хотелското настаняване, застраховката на командированите лица и дневните, са за сметка на участниците. На регистрираните допълнително ще бъде изпратена информация и програма на посещението.

 

Приложение: Регистрационна форма

 
Страницата е редактирана последно на: 25.07.2018
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube