Удължаване на срока за набиране на документи за участие в Mеждународното изложение за вносни стоки CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO (CIIE), 05 – 10.11.2018 г., гр. Шанхай, Китай

Удължаване на срока за набиране на документи за участие в Mеждународното изложение за вносни стоки CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO (CIIE), 05 – 10.11.2018 г., гр. Шанхай, Китай

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/  има удоволствието да Ви информира, че поради засиления интерес за участие на български предприятия в Международното изложение за вносни стоки CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO (CIIE), в периода 5–10.11.2018 г., гр. Шанхай, Китай, удължава до 30.04.2018 г. (понеделник) срока за подаване на документи за участие.

Комплектите документи за кандидатстване, публикувани на интернет страницата на ИАНМСП и на Националния експортен портал, както и Правилата за кандидатстване за участие в проявата остават валидни и могат да бъдат намерени на следния адрес:

https://www.sme.government.bg/?p=40890

https://www.export.government.bg/ianmsp/iniciativi-v-chujbina/panairi/Drugi-panairi/future-fairs-budjet/2018/04/05/china-international-import-expo-(ciie)

При интерес за участие в Международното изложение за вносни стоки CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO 2018, най-късно до 30.04.2018 г. (понеделник), предприятието може да подаде изискуемите документи по един от следните начини:

– лично в деловодството на ИАНМСП или по куриер в срок до 17:30 часа на 30.04.2018 г. на адрес: 1000 София, ул „Леге” № 2-4 или

– да изпратят документите за кандидатстване, подписани с електронен подпис на e-mail: office@sme.government.bg в срок до 24:00 часа на 30.04.2018 г.

Документи, подадени в деловодството на ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване нe се разглеждат. При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване в деловодството на ИАНМСП.

За допълнителна информация може да се обръщате към следните лица за контакт от отдел „Мерки за интернационализация провеждани в чужбина”, ИАНМСП:

г-жа Мирела Тасева, тел. 02/ 940 79 83, e-mail: m.tasseva@sme.government.bg и

г-жа Магдалена Маджурова, тел. 02/ 940 79 70, e-mail: m.madzhurova@sme.government.bg
Страницата е редактирана последно на: 24.04.2018
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube