2018_00940_00002 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на ИАНМСП“

Покана

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Проект на договор за възлагане на обществена поръчка


 

 Съобщение за отваряне на ценовите предложения


Протокол от работата на комисията

Доклад на комисията

Решение за избор на изпълнител


Договор


Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

 

 

 

 

 Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: