2018_00940_00002 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на ИАНМСП“

Покана

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Проект на договор за възлагане на обществена поръчка


 

 Съобщение за отваряне на ценовите предложения


Протокол от работата на комисията

Доклад на комисията

Решение за избор на изпълнител


Договор


Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

 

 

 

 

 
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube