Проведена международна конференция „Innowave Pre-Summit 2018” в периода 11-12 май 2018 г., гр. Варна


В периода 11 – 12 май 2018 г. се проведе Международна конференция „Innowave Pre-Summit 2018” в гр. Варна, организирана от ИАНМСП, в партньорство с „Български бизнес форуми“.

Innowave Pre-Summit 2018 беше част от програмата на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз и се проведе като сесия за разработване на визията за дигитална трансформация на региона.  Участниците бяха приветствани от г-н Иван Портних, кмет на гр. Варна, и г-н Стоян Пасев, областен управител.

Innowave Pre-Summit 2018 имаше основен фокус „Дигитализация, иновации и нови технологии“ в помощ на конкурентоспособността на българските компании. В конференцията взеха участие представители на над 60 български компании и  правителствени и неправителствени организации и институции.

Целта на сесията през май (в духа на най-добрите актуални световни практики) беше да се утвърди визията Варна да се превърне в национален пионер на дигиталната трансформация на нискотехнологичните индустрии като транспорт, строителство, туризъм, успоредно с ускоряване на дигиталното предприемачество в региона. Сериозната представителност на събитието осигури обсъждане и приемане на визия и стратегия как Варна (и други градове в сходна икономическа ситуация от региона) да се превърне във важен стълб за цифровизация на индустрията в региона, където в момента компаниите (особено тези от традиционните промишлени сектори и МСП) инвестират по-малко в цифровите технологии, отколкото в други части на Европа или в други сектори.

Международна конференция „Innowave Pre-Summit 2018” беше подготвителна сесия за „Innowave Summit 2018“, което се очаква да бъде най-голямото извън столицата технологично събитие в България, в което участие ще вземат над 60 лектора и над 2000 собственици, управители и мениджъри на фирми, представители на бизнеса и стартъп компании от 23 държави.

Международната конференция „Innowave Pre-Summit 2018“ се организира по проект BG16RFOP002-2.003-0002 „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и чуждестранни купувачи“, финансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, по който ИАНМСП е бенефициент.

 

 

Страницата е редактирана последно на: 15.05.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube